Rooster

Maandag
Yin Yoga 9:45 - 11:00 uur
Kundalini 17:30 - 18:45 uur
Power Flow 19:00 - 20:15 uur

Dinsdag
Yin Yoga 17:30 - 18:45 uur
Kundalini 19:00 - 20:15 uur

Woensdag
Power Flow 9:00 - 10:15 uur
Fit Yoga 18:00 - 19:15 uur
Power Flow 19:30 - 20:45 uur

Donderdag
Easy Flow 9:45 - 11:00 uur
Hatha 19:30 - 10:45 uur

Vrijdag
Kundalini 9:00 - 10:15 uur
Afterwork Yoga 18:30 - 19:45 uur(vanaf5 okt)

Zaterdag
Power Flow 9:00 - 10:15 uur

Zondag

Top
 

Algemene voorwaarden

1.Begrippen

1.1 Deelnemer: Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

1.2 NJOYoga is gevestigd te Spijkenisse aan Fitnesspad 1 en is geregistreerd in het KvK handelsregister onder nummer 50668900.

1.3 Tienstrippenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3. Hiermee zijn de lessen direct overeenkomend met de credits die worden aangekocht in de webshop.

1.4 Twintigstrippenkaart: een 20-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3. Hiermee zijn de lessen direct overeenkomend met de credits die worden aangekocht in de webshop.

1.5 Abonnement/lidmaatschap: een door De NJOYoga uit te geven c.q. uitgegeven, abonnement/lidmaatschap voor het volgen van yoga- en andere lessen bij NJOYoga.

1.6 Losse Les: een éénmalige door de student te betalen en te volgen les bij NJOYoga, anders dan op basis van een Lidmaatschap.

1.7 Proefles(kaart): 1 of 3 lessen, aan te schaffen slechts door nieuwe NJOYoga studenten,  te volgen binnen 2 weken zonder hierbij een abonnement of lidmaatschap aan te gaan.

1.8 Credit: De in de webshop aangeschafte credits komen overeen met 1 te volgen les

1.9 Workshopcredit: De in de webshop aangeschafte workshopcredit komen overeen met 1 te volgen workshop en is uniek en louter geldig voor desbetreffende workshop gekoppeld aan gereserveerde tijd en datum.

1.10 Student: degene van 12 jaar of ouder die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij NJOYoga. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud, kunnen uitsluitend lessen volgen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Student van 18 jaar of ouder. Inschrijving voor en betaling van een losse les, tienrittenkaart of abonnement dient bij een jongere voornoemd te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

1.11 Website: de website van NJOYoga: www.njoyoga.nl

2.Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Abonnementen, Losse Lessen en 10/20 strippenkaarten (aankoop van credits) bij NJOYoga. Door deelname aan een Les, verklaart de Student zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2 NJOYoga kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

3.Abonnementen, Tien-Twintigstrippenkaart, Losse Lessen, Proeflessen en Workshops

3.1 Studenten kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement of een Tienstrippenkaart. Ook zijn Losse Lessen, Proefles(sen) en Workshops beschikbaar.

3.2 Een Abonnement komt tot stand op het moment dat NJOYoga het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Student heeft ontvangen.

3.3 NJOYoga geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Student:

MAANDABONNEMENT ONBEPERKT
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: doorlopend.
De opzegtermijn is één hele kalendermaand na minimaal 2 maanden lidmaatschap. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar info@njoyoga.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

MAANDABONNEMENT 1 LES PER WEEK
Dit lidmaatschap geeft recht op 1 les per week.
Geldigheid: doorlopend.

Student verkrijgt iedere week 1 credit die 2 weken geldig en inwisselbaar is..
De opzegtermijn is één hele kalendermaand na minimaal 2 maanden lidmaatschap. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar info@njoyoga.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

TIENSTRIPPENAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 3 maanden( €130,- )of 4  maanden (€135,-) gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Tienstrippenkaart.

TWINTIGSTRIPPENKAART
Deze kaart geeft recht op 20 lessen. De lessen dienen binnen 6 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de Twintigstrippenkaart.

LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij NJOYoga, anders dan op basis van een abonnement.

PROEFLES: Deze les tegen gereduceerd tarief geeft de Student recht tot het volgen van een les naar keuze zonder hierbij een abonnement of lidmaatschap aan te gaan.

DRIEPROEFLESKAART: Deze Drierittenkaart tegen gereduceerd tarief geeft de nieuwe NJOYoga Student recht tot het volgen van drie lessen naar keuze binnen 2 weken na aankoop zonder hierbij een abonnement of lidmaatschap aan te gaan.

WORKSHOPCREDIT: Deze les/workshop wordt aangeschaft via de NJOYoga website/Virtuagym app middels een workshopcredit tegen een wisselend  tarief gekoppeld aan frequentie en/of duur van de betreffende workshop. Deze workshopcredit geeft de Student recht tot het volgen van overeenkomstige workshop na inschrijving hiervoor in het rooster zonder hierbij een abonnement of lidmaatschap aan te gaan. Met de inschrijvingsbevestiging voor betreffende workshop is deze boeking definitief en is deze niet meer te annuleren en bij geen deelname zal er geen restitutie van de workshopcredit  plaats kunnen vinden.

4.Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een Abonnement, Tien-of Twintigstrippenkaart, Losse les of Proefles moet voorafgaand aan de Les betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of bankoverschrijving. Indien de Student via de Website een Lidmaatschap afsluit wordt naar rato het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht.(verder: het factuurbedrag). Deze bedragen moeten via Ideal voldaan worden. Bij betaling van voornoemd factuurbedrag geeft de Student tot nadere opzegging aan NJOYoga toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Student onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Student de betaling voor een periode storneert, kan de Student niet meer online reserveren ex artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Student blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Lidmaatschap conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor Lessen, Lidmaatschappen, Strippenkaarten, Proeflessen en Workshops staan altijd op de Website/ App. NJOYoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in NJOYoga, en/of door vermelding op de Website, en/of per e-mail.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels

– Alle lessen kunnen direct  voor aanvang online worden gereserveerd.
– Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot vier uur voor aanvang van de les door in je account op “Boeking annuleren” te klikken bij de betreffende les. De Student ontvangt van deze annulering een bevestiging per mail.

-Bij het annuleren van lessen minder dan vier uur voor aanvang, zal deze in rekening worden gebracht middels het incasseren van een credit op uw account.

-Workshops zijn na ontvangst van uw inschrijvingsbevestiging  niet meer te annuleren. Workshopcredits kunnen alleen worden aangeschaft voor specifieke workshops en zijn niet overdraagbaar of inzetbaar voor andere workshops.

7.Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. NJOYoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de Website/ App en/of per e-mail.

6.2 NJOYoga behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

6.3 De NJOYoga is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de deuren te sluiten.

7.Beëindiging en Opschorting Abonnement

7.1 De Student kan een geldend Abonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand na twee maanden lidmaatschap. Het Abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van Abonnementsgeld plaats.

7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de Student het Abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij NJOYoga en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@njoyoga.nl

8.Huisregels

8.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van NJOYoga volgen:

 • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor de gaande les wanneer je je 15 minuten voor aanvang meldt in de hal en/of theeruimte.
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreedt.
 • NJOYoga stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 • Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen niet te praten in de studio’s en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door NJOYoga niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

8.2 NJOYoga behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot NJOYoga te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende Student te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

9.Aansprakelijkheid

9.1 NJOYoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen verzorgd door, NJOYoga.

9.2 NJOYoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les. Door deelname aan een les verzorgd door, NJOYoga, aanvaardt de Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. NJOYoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

9.3 Onze Lessen zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les voor jou geschikt is op dit moment.

10.Persoonsgegevens

10.1  NJOYoga verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. NJOYoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 NJOYoga gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van NJOYoga en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Student geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van NJOYoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@njoyoga.nl. De Student en Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van NJOYoga gebruik kan worden gemaakt.

10.3 NJOYoga geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
10.4 NJOYoga verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

10.5 Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van NJOYoga en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

10.6 College bescherming persoonsgegevens
NJOYoga verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

10.7 Verwerking Persoonsgegevens
NJOYoga behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. NJOYoga verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de NJOYoga-nieuwsbrief en bij een bezoek aan NJOYoga evenementen en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van NJOYoga dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kun u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of NJOYoga hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@njoyoga.nl. NJOYoga verstrekt geen persoonsgegevens aan derden,

verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

11.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

11.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij NJOYoga zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Rotterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Rotterdam.

Follow @ Instagram